menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่
การประชุมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 33 อ่างแก้วเกมส์

            รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนตลอดจนการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

[post:06 มกราคม 2557 11:20:34] (view: 33)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่


คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่