ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช. ลงนามร่วม Asia Pacific Forum on Women พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Ms.Kate Lappin, Regional Coordinator, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Asia Pacific Forum on Women, Law and Development ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558


[post:07 สิงหาคม 2558 11:46:30] (view: 498)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.