ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


Digital Life: Digital University @CMU


รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดโครงการ Digital Life: Digital University @CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชีวิตดิจิทัล) และบรรยายพิเศษการสรุปแนวคิด “Digital Life: Digital University @CMU” และนำพาชมการสาธิต Digital Classroom โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีพิธีเปิดตัว Network CMU WIFI : Digital Life Digital University @CMU อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:24 สิงหาคม 2558 14:05:21] (view: 445)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.