ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจาก Ibaraki University และ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Prof. Dr. Seji Mori, Assistant to the Vice President for International Strategy and Professor in Chemistry,Ibaraki University Prof. Masaru Tachibana, Dean of Graduate School of NanoBioScience, Yokohama City University and Prof. Masanori Tachikawa, Chairman of Department of Materials System Sciences, Yokohama City University ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


[post:15 พฤศจิกายน 2559 14:33:54] (view: 199)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.