ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะฯ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะฯ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560


[post:27 มกราคม 2560 12:27:19] (view: 278)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.