ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณกงสุลใหญ่ ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่


 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแด่ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560[post:01 กุมภาพันธ์ 2560 22:30:14] (view: 318)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.