ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ร่วมการสัมมนา AUN-SUN/SixERS-CMU


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมการสัมมนา AUN-SUN/SixERS-CMU ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ Student Mobility Program to Northern Thailand ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560


[post:06 มีนาคม 2560 10:14:37] (view: 346)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.