ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan Normal University


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ President Jiang Yongwen, President of Yunnan Normal University  and his colleagues ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันขงจื่อ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560[post:20 มีนาคม 2560 10:34:05] (view: 210)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.