ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมสามัญประจำปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานการประชุมสามัญประจำปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Professor Jiang Yongwen, President of Yunnan Normal University ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560


[post:20 มีนาคม 2560 10:44:57] (view: 213)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.