ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิดฉายห้องภาพยนตร์ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดห้องฉายภาพยนตร์ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดย มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย President Jiang Yongwen, President of Yunnan Normal University ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องฉายภาพยนตร์ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560[post:20 มีนาคม 2560 11:40:22] (view: 225)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.