ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมตัวสำหรับการร่วมงานและการจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมตัวสำหรับการร่วมงานและการจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560[post:20 มีนาคม 2560 14:35:31] (view: 253)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.