ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งาน ฮับขวัญน้องหล้า อำลาปี้ใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ฮับขวัญน้องหล้า อำลาปี้ใหญ่ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อปฐมนิเทศและต้อนรับนักเรียนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560[post:20 มีนาคม 2560 14:38:58] (view: 494)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.