ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เปิดการสัมมนา Tentative Graduate Student Preparation Program รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา Tentative Graduate Student Preparation Program โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560[post:20 มีนาคม 2560 14:44:17] (view: 386)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.