ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ เนื่องในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:20 มีนาคม 2560 16:40:11] (view: 379)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.