ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ณ ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560


[post:21 มีนาคม 2560 09:16:14] (view: 422)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.