ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เข้าเยี่ยมคารวะและดำหัว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทิตาคุณ และขอพร ในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2560  ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:18 เมษายน 2560 16:09:50] (view: 421)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.