ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6


รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมลปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6 ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่และสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560


[post:19 เมษายน 2560 10:06:30] (view: 460)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.