ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมหารือผู้ประสานงาน CUPT - Thailand 4.0


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือผู้ประสานงาน CUPT - Thailand 4.0 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560


[post:21 เมษายน 2560 10:54:12] (view: 146)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.