ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีทำบุญกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้อาวุโส ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ อาคารกองกองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560


[post:21 เมษายน 2560 10:55:13] (view: 177)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.