ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กิจกรรม Erasmus+ Seminar and Info Day


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Sandra De Waele, Head of Political, Press & Information, section, EU Delegation to Thailand ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ EU Delegation to Thailand จัดกิจกรรม Erasmus+ Seminar and Info Day เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยในภาคเหนือถึงโอกาสในการรับทุนสนับสนุนในการจัดโครงการวิจัยร่วม โครงการวิชาการพัฒนาหลักสูตร โอกาสในการรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก รวมไปถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาในสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560


[post:02 พฤษภาคม 2560 10:02:03] (view: 356)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.