ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตร แก่กรรมการหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559


รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษรฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตร แก่กรรมการหอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในคุณงามความดี ที่ได้ให้ความช่วยเหลือภารกิจตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของงานหอพักนักศึกษา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


[post:15 พฤษภาคม 2560 16:28:48] (view: 593)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.