ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำ แก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษรฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำ แก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบรรยายเรื่องนโยบายในการจัดกิจกรรมกับการก้าวสู่ Dormitory 4.0 ณ หอพักนักศึกษาชายอาคาร 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


[post:17 พฤษภาคม 2560 10:56:14] (view: 209)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.