ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 แก่สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานในพิธีเปิด และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน บรรยายพิเศษเรื่อง "วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:18 พฤษภาคม 2560 10:33:11] (view: 357)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.