ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การสัมมนา โครงการ Chair Professor Grant


รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการ Chair Professor Grant เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการประชาสัมพันธ์โครงการ ทุนนักวิจัยแกนนำ และ ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


[post:19 พฤษภาคม 2560 10:30:45] (view: 276)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.