ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจาก Flemish Institute for Technological Research, Belgium


อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Carlos Mol, Director Product Management, Flemish Institute for Technological Research, Belgium ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560


[post:15 มิถุนายน 2560 13:53:46] (view: 290)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.