ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล Ranking Web of Universities


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล Ranking Web of Universities โดย Webometrics.info รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:16 มิถุนายน 2560 09:35:28] (view: 199)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.