ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Chiang Mai Travel Mart 2017 (CTM 2017)


รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ปฏิบัติการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Chiang Mai Travel Mart 2017 (CTM 2017) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ ภายในงานมีผู้ประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การสาธิต การแสดง/การบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560


[post:16 มิถุนายน 2560 13:49:39] (view: 223)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.