ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560


[post:16 มิถุนายน 2560 13:50:38] (view: 226)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.