ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอพักเครือข่าย 10 แห่ง ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560


[post:16 มิถุนายน 2560 13:52:36] (view: 437)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.