ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การอภิปรายและนำเสนอผลงานโครงการติดตามงานในการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ


ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบิหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการอภิปรายและนำเสนอผลงานโครงการติดตามงานในการอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560


[post:19 มิถุนายน 2560 11:57:53] (view: 351)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.