ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารจาก Mitsubishi UFJ Foundation, Japan


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Mr. Yoshiaki Ozawa, Managing Director, Mitsubishi UFJ Foundation, Japan ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560


[post:19 มิถุนายน 2560 12:03:51] (view: 287)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.