ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เปิดกิจกรรมเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2560


งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเรียนการสอน หลักสูตร สิทธิและสวัสดิการต่างๆ โดยมีองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


[post:13 กรกฎาคม 2560 10:25:16] (view: 173)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.