ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2560


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2560 โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อเรื่อง Industry 4.0 ในมุมมองของภาครัฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากสภาอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแนวทางความร่วมมือและการพัฒนาด้านวิศวกรรมอุตสาหการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


[post:13 กรกฎาคม 2560 14:09:55] (view: 206)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.