ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณ ขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณ ขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560


[post:14 กรกฎาคม 2560 09:23:54] (view: 223)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.