ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก National Chung Hsing University


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Assistant Professor Chuang Yi Tuan, Department of Entomology and Professor Su Yi Chen, Department of Biotechnology accompanied with students from National Chung Hsing University ในโอกาสที่เยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมโครงการศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


[post:14 กรกฎาคม 2560 10:26:03] (view: 178)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.