ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


เปิดกิจกรรม #FreeTalks แรงบันดาลใจ จุดเริ่มต้นของการพัฒนา


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม #FreeTalks แรงบันดาลใจ จุดเริ่มต้นของการพัฒนา Inspiration, A Step of Development ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


[post:14 กรกฎาคม 2560 14:38:58] (view: 63)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.