ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


[post:17 กรกฎาคม 2560 10:25:24] (view: 174)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.