ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การสัมมนา LCLUC SARI International Regional Science Meeting in South/Southeast Asia


รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา LCLUC SARI International Regional Science Meeting in South/Southeast Asia ณ ห้องประชุม โรงแรมฟูรามา  วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560[post:17 กรกฎาคม 2560 11:30:43] (view: 163)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.