ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


การสัมมนาเรื่อง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนำลูกช้างสู่สังคม


รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนำลูกช้างสู่สังคม โดยมีรองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560


[post:10 สิงหาคม 2560 14:20:14] (view: 116)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.