ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมภาษาไทยด้านการแปลและการล่าม


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมภาษาไทยด้านการแปลและการล่าม สำหรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560


[post:10 สิงหาคม 2560 14:21:03] (view: 228)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.