ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


สัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง CMU Curriculum Reform


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง CMU Curriculum Reform ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560


[post:11 สิงหาคม 2560 12:27:41] (view: 36)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.