ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีเปิดโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่"


กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่" ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 – 11 สิงหาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคฯ เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:11 สิงหาคม 2560 12:34:50] (view: 63)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.