ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 86 รูป


จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 86 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560


[post:12 สิงหาคม 2560 10:27:49] (view: 28)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.