ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560


[post:12 สิงหาคม 2560 10:28:31] (view: 34)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.