ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 86 รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560


ชมรมพุทธศิลป์ฯ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 86 รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ตลอดจนการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณในพระคุณของแม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560


[post:12 สิงหาคม 2560 10:51:12] (view: 53)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.