ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร


มช. ลงนาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ (DMK)


��������� รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ (DMK) กับ คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือและเผยแพร่แนวคิดองค์ความรู้เพื่อเครือข่าย (Discovery Museum Knowledge Model : DMK) ที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พิพิทธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในเครือข่าย ในระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ให้มีการจัดแสดงนิทรรศการ วัตถุสิ่งของ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีคุณชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553[post:09 กันยายน 2553 09:55:19] (view: 142)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
1
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
2
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
3
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
4
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
5
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
6
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
7
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
8
คลิกเพื่อดูรูปขนาดจริง
9

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.