menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพัฒนาทักษะชีวิต 1 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (view: 442) [post:29 พฤษภาคม 2555 14:33:32]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (view: 446) [post:28 พฤษภาคม 2555 12:50:18]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย (view: 230) [post:28 พฤษภาคม 2555 12:48:33]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ในยุคดิจิตอล (KM in Digital Age) (view: 282) [post:28 พฤษภาคม 2555 12:46:13]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับนักศึกษา (view: 225) [post:28 พฤษภาคม 2555 12:43:58]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดศูนย์ปรมาณูภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (view: 231) [post:28 พฤษภาคม 2555 12:42:14]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ให้การต้อนรับ ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม ASEAN Engineering Summit (view: 204) [post:28 พฤษภาคม 2555 11:52:29]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการดำเนินงานบริหารจัดการเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ (view: 273) [post:28 พฤษภาคม 2555 11:40:03]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2555 (view: 319) [post:25 พฤษภาคม 2555 15:15:21]
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบของขวัญพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 258) [post:24 พฤษภาคม 2555 14:11:05]

มีหัวข้อทั้งหมด  2867  หัวข้อ
126<<   หน้าปัจจุบัน 127/287    >>128
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287