บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทย์ มช. คว้ารางวัลเสนอผลงานดีเด่นในการประชุม RGJ-PhD. Congressนายภควิน ด่านกิตติภากูล นักศึกษาปริญญาเอกทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเสนอผลงานดีเด่น (Oral presentation) ในการประชุม RGJ-PhD. Congress� ณ โรงแรมจอมเฑียร ปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2553 ที่ผ่านมา[post:01 กรกฎาคม 2553 11:11:25] (view: 20)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.