menu
˹á Ǽ ǡԨ ؤ . ͺ ǹŴ Դ ؤҡ
 

นศ.ภาษาไทย คว้าถ้วยพระราชทาน แข่งขันการอ่านฟังเสียง
ตามโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

นายกิติศักดิ์� จันกัน นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันการอ่านฟังเสียงตามโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๕๔� ในการแข่งขันเดียวกัน นางสาวพิมพ์พร มโนราช และนางสาวแจ่มจันทร์ ยองเพ็ชร นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย โดยแข่งขันในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องรวงข้าว ชั้น ๒ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์��������


[post:14 ตุลาคม 2554 16:14:56] (view: 327)