บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นศ.ภาษาไทย คว้าถ้วยพระราชทาน แข่งขันการอ่านฟังเสียง ตามโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย


นายกิติศักดิ์� จันกัน นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันการอ่านฟังเสียงตามโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๕๔� ในการแข่งขันเดียวกัน นางสาวพิมพ์พร มโนราช และนางสาวแจ่มจันทร์ ยองเพ็ชร นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย โดยแข่งขันในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องรวงข้าว ชั้น ๒ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์��������
[post:14 ตุลาคม 2554 16:14:56] (view: 18)

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.