menu
หน้าแรก ข่าวผู้บริหาร ข่าวการวิจัย บุคคลเด่น มช. ข่าวอบรม สัมมนา ดาวน์โหลด ติดต่อเรา บุคลากร
 

นศ.ภาษาไทย คว้าถ้วยพระราชทาน แข่งขันการอ่านฟังเสียง
ตามโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่

นายกิติศักดิ์  จันกัน นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันการอ่านฟังเสียงตามโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๕๔  ในการแข่งขันเดียวกัน นางสาวพิมพ์พร มโนราช และนางสาวแจ่มจันทร์ ยองเพ็ชร นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย โดยแข่งขันในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องรวงข้าว ชั้น ๒ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        


[post:14 ตุลาคม 2554 16:14:56] (view: 215)