ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม

ข่าวการวิจัย/นวัตกรรม


รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสร์ มช. เตรียมเปิดตัวเครื่อง PET-CT scan แห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย


����������� คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นสถาบันแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและเป็นแห่งเดียวในภาคเหนือ ที่จะได้จัดให้มีการเรียนการสอน การบริการตรวจเพ็ต-ซีทีสแกน (PET-CT scan)และการผลิตสารกัมมันตรังสีโพซิตรอนโดยจะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2555 และจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในปี พ.ศ. 2556

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เปิดเผยว่า “เครื่องเพ็ต-ซีที ไซโคลตรอนทางการแพทย์หรือ PET-CT scan เป็นเครื่องภาพถ่ายอณูหรือโมเลกุล (molecular imaging) ภายในเซลล์ ที่แสดงการทำงานของเซลล์และแสดงตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์ในร่างกายอย่างชัดเจน โดยการใช้สารกัมมันตรังสีที่ให้รังสีโพซิตรอน (positron emission) ติดฉลากกับโมเลกุลของสารที่สามารถเข้า-ออกเซลล์ เป็นตัวส่งสัญญาณรังสีจากตำแหน่งความผิดปกติ หรือรอยโรคต่างๆ เข้าสู่ระบบถ่ายภาพเพ็ตสแกนไปพร้อมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ตำแหน่งรอยโรคเดียวกัน ทำให้ได้ภาพ�2ชนิดที่สามารถซ้อนให้เป็นภาพเดียว (fusion image) กันได้อย่างถูกต้องแม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคซับซ้อนต่างๆ ที่เป็นปัญหาสุขภาพหลักของประเทศและทั่วโลก ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท สำหรับโรคมะเร็งการตรวจเพ็ต-ซีทีสแกน สามารถกำหนดระยะของโรคได้ถูกต้องแม่นยำ แพทย์สามารถจัดแผนการรักษาที่เหมาะสมกับระยะของโรค ทำให้ผลการรักษาโรคมะเร็งดีขึ้น และเป็นมาตรวัดผลการรักษาด้วยเคมีบำบัดแต่ละชนิดในผู้ป่วยแต่ละราย เพราะผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อเคมีบำบัดไม่เท่ากัน

นอกจากนี้การตรวจเพ็ต-ซีทีสแกนยังสามารถแยกการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งออกจากรอยแผลเป็นที่เกิดจากการรักษาต่าง ๆ ได้

******************************************[post:13 มีนาคม 2555 11:20:14] (view: 20)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
01
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
02

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.